Mūsų paslaugos

HELM LT, MB yra atestuotas statinio ekspertizės rangovas, kuriam suteikta teisė atlikti statinio ekspertizę – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizė, tikrinant ar stogo konstrukcijų (denginio) laikomoji galia pakankama papildomai saulės elektrinės apkrovai.

  • Statybos užbaigimo deklaracijos tvirtinimas;
  • Pažymos apie statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių tvirtinimas;
  • Savavališkos statybos įteisinimas;
  • Statinio ekspertizė kaip alternatyva privalomiesiems statybos dokumentams
  • Atliekame projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalių ekspertizę, patikrindami, ar projekto dalių sprendiniai atitinka statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus.

  • Statybos užbaigimo deklaracijos tvirtinimas; Pažymos apie statybą be nukrypimų nuo esminių projekto sprendinių tvirtinimas; Savavališkos statybos įteisinimas; Statinio ekspertizė kaip alternatyva privalomiesiems statybos dokumentams

Atlikdami statinio ekspertizę vertiname Rangovo atliktų statybos darbų kokybę – atitikimą normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams, atsiradusias pažaidas ir jų priežastis, deformacijas bei jų įtaką pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui, statinio techninę būklę, pateikiame išvadas ir rekomendacijas. Esant poreikiui paruošiame defektų ištaisymo kaštų sąmatą.

Norėdamas įteisinti savavališką statybą statytojas privalo kreiptis į ekspertizės rangovą siekiant nustatyti savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.

Statinio techninės būklės įvertinimas yra statinio ekspertizės akto sudėtinė dalis. Statinių esamos būklės įvertinimas atliekamas rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) statiniams taip pat statiniams po gaisro, užpylimo, vandalizmo atvejų.

Naudotas statinio konstrukcijas galima naudoti pakartotinai tik gavus teigiamą ekspertizės išvadą apie jų tinkamumą įmontuoti į naujai statomą statinį, nurodant, kad konstrukcijos užtikrins esminį statinio reikalavimą „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.