Statinio (dalies) ekspertizės atlikimas

HELM LT, MB yra atestuotas statinio ekspertizės rangovas, kuriam suteikta teisė atlikti statinio ekspertizę – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus. Tai statinio/statinio dalies įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techninė būklė atitinka statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose nustatytus esminius statinių reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes;

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl statybos užbaigimo procedūrų?

Užpildykite formą žemiau: