Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių

Dažnu atveju manoma, jog nebaigtas statyti statinys turi būti registruojamas tik tokiu atveju, jei planuojama atlikti turto vertinimą, įkeitimą, pardavimą, dovanojimą ar kitą teisinį veiksmą, tačiau, vadovaujantis SĮ 39 str. 2 p., nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybos pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, statytojui (užsakovui) užpildžius pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir statinio ekspertizės rangovui patvirtinus šią pažymą IS „Infostatyba“. Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo įregistravimo. Už šių reikalavimų nevykdymą taip pat numatoma administracinė atsakomybė. Nuobaudas gali skirti savivaldybių administracijos, organizuojamų reguliarių reidų metu ar trečiųjų asmenų dėka.

Kadangi tikrinami dokumentai yra susiję su asmens duomenų apsauga, o dokumentų tvirtinimo metu statinio ekspertizės rangovams prieinama visa informacija susijusi su objektu bei jo duomenimis – kiekvienu pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ar Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimo atveju turi būti sudaroma rašytinė sutartis su pasirinkta statinio ekspertizės rangovo įmone, kad ši teisėtai galėtų pradėti tvirtinimo procedūrą.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Prisijunkite prie savitarnos, kad galėtumėte:

  • sužinoti jus dominančios paslaugos kainą (pagal pateiktą objektą);
  • sudaryti paslaugų sutartį (neišeinant iš namų / biuro);
  • patogiai apmokėti už paslaugas;
  • matyti užsakytos paslaugos statusą savo paskyroje;
  • matyti sudarytų sutarčių istoriją;
  • pateikti daugiau užsakymų.