Deklaracija apie statybos užbaigimą

Statybos užbaigimo procedūra priklauso nuo pastatyto pastato kategorijos ir statybos rūšies:

Užbaigus ypatingosios kategorijos pastatų statybą, rekonstrukciją, atnaujinimą (modernizaciją) surašomas Statybos užbaigimo aktas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.

Užbaigus ypatingosios kategorijos pastatų kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeitus statinio ar jo dalies paskirtį, nugriovus statinį, taip pat užbaigus neypatingosios bei nesudėtingosios kategorijos statybą, rekonstrukciją, atnaujinimą ir kitus darbus, kuriems buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, surašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą, kurią tvirtina statinio dalies ekspertizės rangovas.

Užbaigus statybos darbus, kuriems nebuvo reikalingas statybos leidimas, Statytojo Nekilnojamojo turto registrui teikiamos deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinti nereikia.

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimo dienos.

Kadangi tikrinami dokumentai yra susiję su asmens duomenų apsauga, o dokumentų tvirtinimo metu statinio ekspertizės rangovams prieinama visa informacija susijusi su objektu bei jo duomenimis – kiekvienu pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ar Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimo atveju turi būti sudaroma rašytinė sutartis su pasirinkta statinio ekspertizės rangovo įmone, kad ši teisėtai galėtų pradėti tvirtinimo procedūrą.

Mūsų klientai, sudarę paslaugų teikimo sutartį, konsultuojami reikalingų dokumentų surinkimo bei pateikimo IS „Infostatyba“ klausimais.

Prisijunkite prie savitarnos, kad galėtumėte:

  • sužinoti jus dominančios paslaugos kainą (pagal pateiktą objektą);
  • sudaryti paslaugų sutartį (neišeinant iš namų / biuro);
  • patogiai apmokėti už paslaugas;
  • matyti užsakytos paslaugos statusą savo paskyroje;
  • matyti sudarytų sutarčių istoriją;
  • pateikti daugiau užsakymų.