Stogo ekspertizė prieš saulės elektrinės montavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka” (toliau – Reglamentas) 17p., „Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas <…> pastatant naujus įrenginius bei technologinę įrangą <…>, nenumatytais statinio projektuose ir galinčius pakeisti statinio arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas„.  Jei Jūsų pastato projektinėje dokumentacijoje buvo įvertintas saulės jėgainės montavimas – toks ekspertizės aktas Jums nėra privalomas. HELM LT, MB turi teisę parengti statinio konstrukcijų dalies ekspertizę, su įvertinimu, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai, apkrovos ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms (Reglamento 19 p.).

Šios ekspertizės atlikimo metu:

  1. Vykstama į objektą apžiūrai, kurios metu įvertinamos konstrukcijos bei jų būklė, fiksuojami defektai bei vertinama jų įtaka pastato pastovumui ir ilgaamžiškumui.
  2. Atliekami neardomieji ir ardomieji tyrimai, kurių metu, pagal poreikį, nustatomi laikančiųjų konstrukcijų matmenys, betono stipris, armatūros padėtis bei diametras, betono šarmingumas, karbonatizacijos gylis, plyšių plotis / išsidėstymas, atliekamas denginį sudarančių sluoksnių atidengimas bei identifikavimas, sluoksnius sudarančių skirtingų medžiagų tipų storių bei tankio nustatymas (atstatant dangą).
  3. Atliekami inžineriniai skaičiavimai, kurių metu nustatoma /apskaičiuojama esamų konstrukcijų laikomoji galia, pastoviosios ir kintamos reprezentacinės ir skaičiuotinos apkrovos. Įvertinama ar saulės šviesos elektrinė nesukels neigiamų pasekmių statinio funkcionavimui ir jo mechaniniam atsparumui bei pastovumui (STR 1.07.03:2017 17, 19p.)
  4. Parengiamas ekspertizės aktas, atsakant į ekspertize pateiktas užduotis bei pasirašomas atestuoto statinio ekspertizės rangovo (HELM LT, MB atestato Nr. 7183) ekspertizės atlikime dalyvavusių asmenų (atestuotų ekspertų, konstruktorių, tyrėjų)

Šių tyrimo metu paprastai naudojame armatūros apsauginio sluoksnio ir diametro nustatymo prietaisą Elcometer 331/2 Model SH Concrete Covermeter; betono stiprumo nustatymo prietaisą Schmidt Hammer (N Type); betono šarmingumą nustatantį Fenolftaleino tirpalą atitinkantį LST EN 14630:2007, elektroninius slankmačius Scala 230.207-X (tikslumas 0,01 mm), atitinkantis DIN 862; droną DJI Air 2S, lazerinį matuoklį nivelyrą ir kitus prietaisus.

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl stogo ekspertizės ketinant montuoti saulės elektrinę?

Užpildykite formą žemiau: