Stogo ekspertizė ketinant montuoti 30+ kWh saulės elektrinę

esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizė, tikrinant ar stogo konstrukcijų (denginio) laikomoji galia pakankama papildomai saulės elektrinės apkrovai. Šios ekspertizės atlikimo metu:
• vykstama į objektą konstrukcijų vizualinei apžiūrai ir fotofiksacijai. Vertinamos konstrukcijų pažaidos, įlinkiai.
• pasitelkiant neardomuosius ir ardomuosius tyrimo metodus nustatoma laikančiųjų konstrukcijų būklė, armatūros skerspjūviai, konstrukcijų matmenys, nustatomi esami denginio sluoksniai (atstatant izoliacinę dangą). Šių tyrimo metu paprastai naudojame armatūros apsauginio sluoksnio ir diametro nustatymo prietaisą Elcometer 331/2 Model SH Concrete Covermeter; betono stiprumo nustatymo prietaisą Schmidt Hammer (N Type); betono šarmingumą nustatantį Fenolftaleino tirpalą atitinkantį LST EN 14630:2007, elektroninius slankmačius Scala 230.207-X (tikslumas 0,01 mm), atitinkantis DIN 862; droną DJI Air 2S, lazerinį matuoklį nivelyrą ir kitus prietaisus.
• nustatoma konstrukcijų laikomoji galia, įvertinamos nuolatinės ir kintamos apkrovos;
• pateikiama išvada dėl galimybės ant stogo (denginio) montuoti saulės elektrinę. Jei konstrukcijoms reikalingas stiprinimas – pateikiame rekomendacijas kokie veiksmai turi būti atliekami ir kaip tai atlikti.

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl stogo ekspertizės ketinant montuoti 30+ kWh saulės elektrinę?

Užpildykite formą žemiau: