Projekto (dalinė) ekspertizė

HELM LT, MB yra atestuotas statinio projekto (dalies) ekspertizės rangovas, kuriam suteikta teisė atlikti statinio projekto (dalies) ekspertizę – įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

projekto dalies (dalinė) ekspertizė – tam tikros projekto dalies įvertinimas, patikrinant kaip projekto dalies sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų projekto dalių sprendiniais.
Turime teisę atlikti techninio, techninio-darbo bei darbo projektų: sklypo sutvarkymo (sklypo plano) architektūrinės, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalių ekspertizę

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl projekto (dalinės) ekspertizės?

Užpildykite formą žemiau: