Statybos darbų defektų vertinimas

Atlikdami statinio ekspertizę vertiname Rangovo atliktų statybos darbų kokybę – atitikimą normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams, atsiradusias pažaidas ir jų priežastis, deformacijas bei jų įtaką pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui, statinio techninę būklę, pateikiame išvadas ir rekomendacijas. Esant poreikiui paruošiame defektų ištaisymo kaštų sąmatą.
Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva, statytojo ar statinio naudotojo pageidavimu.
Pažymėtina, kad Rangovo iniciatyva statinio ekspertizė negali būti atliekama (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyriaus antrojo skirsnio „Statinio ekspertizės privalomumas“ 74 punktas) – būtinas statinio naudotojo ar savininko raštiškas sutikimas. Rangovas gali prašyti atlikti statinio ekspertizę tik teisme, vykstant bylos procesui bei abiems proceso šalims suderinus statinio teismo eksperto kandidatūrą ir teismo ekspertui užduodamus klausimus.
Teismo ekspertas negali teikti konsultacijų Rangovui ar Statytojui iki teismo ir pasirašyti ekspertizės ar konsultacijų kaip teismo ekspertas, jei Šalys nėra teismo procese, tai traktuotina kaip etikos kodekso pažeidimas, piktnaudžiavimas, manipuliavimas teismo eksperto statusu, klaidinančios informacijos šalims teikimu. Šalims jau esant teismo procese ir proceso vienos šalies prašymu jai konsultaciją tiesiogiai davęs teismo ekspertas nebegali būti skiriamas toje pačioje byloje teismo ekspertu! (Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2017-03-29 raštas Nr. KT-S-37 (17) teismo ekspertams pagal sąrašą “Dėl rekomendacijų privatiems teismo ekspertams pateikimo”).

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl statybos darbų defektų vertinimo?

Užpildykite formą žemiau: