Projekto sprendinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams ekspertizė

Atliekame projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalių ekspertizę, patikrindami, ar projekto dalių sprendiniai atitinka statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus.
Statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašas pateikiamas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priede

Reikia statybų ekspertų konsultacijos dėl projekto sprendinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams ekspertizės?

Užpildykite formą žemiau: